Disclaimer

1. Website voorwaarden

Op het gebruik van onze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door onze website te gebruiken, accepteert u deze gebruikersvoorwaarden. Op de website is onze privacyverklaring van toepassing.

2. Informatie

De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Wij streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Echter kan de informatie onjuistheden of typfouten bevatten. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website.

3. Verwijzingen

Op onze website wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met links. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

4. Eigendomsrechten

Alle rechten op de op deze website gepresenteerde informatie zijn ons eigendom. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

5. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen.

6. Toepasselijk recht

Op het gebruik en de informatie van onze website is het Belgische recht van toepassing.